Powstawanie mediów elektronicznych

14

Zbudowanym najwcześniej urządzeniem służącym do komunikowania się było radio. W jego przypadku głos przekazywany był za pomocą fal elektromagnetycznych zwanych także radiowymi. Obecne media elektroniczne zostały stworzone dużo później. Z jakiego rozwiązania komunikacyjnego ludzkość była zadowolona najbardziej? Pierwsze rozwiązania radiofonii były oczywiście mocno omawiane, nie należy mimo wszystko porównywać ich do Internetu. Dzięki szerokiemu dostępowi do sprzętu komputerowego każdy jest w stanie rozmawiać za pośrednictwem Sieci. Znacząca jest również możliwość zdobywania informacji przy pomocy kilku kliknięć. Czym w rzeczywistości jest społeczeństwo globalne, kim są osoby określane mianem kosmopolitan. Są obywatelami całej Ziemi i w każdym miejscu, bez względu na kraj będą czuć się dobrze. Można dostrzec oprócz tego, że kultura kosmopolitan jest bez względu na kraj jednakowa. W naszych czasach nie obowiązują różnice kulturowe ze względu na to, że ludzie na całym świecie żyją oraz zachowują się podobnie, nie istotny okazuje się być kraj oraz położenie. Mało, więc różni Polaka od Amerykanina lub Japończyka. To czy rozwój kultury masowej to zjawisko dobre czy negatywne stwierdzimy dopiero za jakiś czas.

Data publikacji Kategorie Poradnik