Profilaktyka nadciśnienia

Profilaktyka nadciśnienia jest obecnie prowadzona przez lekarzy różnych specjalności. Oczywiście najczęściej za taką profilaktykę odpowiedzialny jest lekarz rodzinny, ale w proces edukowania na temat chorób nadciśnieniowych mogą się także włączyć lekarze innych specjalności oraz nauczyciele szkolni i akademiccy.

Trzeba przyznać, że włączenie się takich osób w proces edukowania na temat chorób nadciśnieniowych jest bardzo ważne, ponieważ to one przebywają najbliżej tych grup wiekowych, które są narażone na wystąpienie u nich nadciśnienia. Poza tym takie osoby, jak nauczyciele posiadają umiejętności pozwalające im na nawiązywanie łatwego kontaktu z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Dzięki temu mogą one bardzo pomagać lekarzom w prowadzeniu skutecznej profilaktyki chorób nadciśnieniowych.

Profilaktyka chorób nadciśnieniowych prowadzona w przypadku dzieci polega na uzmysławianiu im na czym takie choroby polegają. Dzięki temu będą one dobrze wiedziały, w jaki sposób powinny zachować się w obecności osób chorych na nadciśnienie. Poza tym ważne jest, aby dzieci zdawały sobie sprawę z tego, jakie znaczenie dla ich ogólnego zdrowia posiada wykonywanie regularnych ćwiczeń fizycznych, które powinny być wykonywane nie tylko w szkole, ale też w domu.

Dzięki wykonywaniu takich ćwiczeń będą one mogły nie tylko odsunąć od siebie ryzyko zachorowania na nadciśnienie, ale też zachorowania na takie choroby, jak cukrzyca czy zwyrodnienie kości i stawów. Widać więc, że prowadzenie profilaktyki nadciśnieniowej może być ogólnie dobre dla zdrowia dziecka.

Data publikacji Kategorie Poradnik