Czym jest elektronika

Elektronika to dziedzina nauki, która zajmuje się obwodami elektrycznymi i tory układy zawierające lampy próżniowe, tranzystory i diody. Jej początki sięgają początków XX wieku, ale jej rozkwit nastąpił w czasach I i II wojny światowej. Elektronika sprowadzała się wówczas do radiotechniki i obejmowała projektowanie nadajników i odbiorników radiowych.
Od połowy ubiegłego wieku obok elektroniki analogowej pojawiła się cyfrowa, która wykorzystuje półprzewodniki. Używa się jej przy inżynierii dźwięku, w telekomunikacji, elektronice przemysłowej i komputerowej. Do elementów elektroniki należą elementy aktywne (tranzystory, tyrystory, układy scalone, diody półprzewodnikowe itp.), półprzewodnikowe, elementy bierne: rezystory, kondensatory, cewki, elementy akustoelektroniczne: filtry, rezonatory, linie opóźniające, czujniki itp., optoelektroniczne: lasery, światłowody, detektory promieniowania itp. oraz fotoniczne: (łączące elementy akustoelektroniczne z optoelektronicznymi): modulatory, wzmacniacze, detektory itp.. Montuje się je zazwyczaj z użyciem obwodów drukowanych, chyba że mamy do czynienia z układami scalonymi.

Data publikacji Kategorie Poradnik