Określając termin

MultimediaSamo słowo multimedia pojawia się w naszych codziennych rozmowach dosyć często. Warto jest jednak zapytać się czy my tak naprawdę wiemy, co kryje się pod tym pojęciem? Czy chodzi tutaj o jakiś sprzęt, czy też może pojęcie to jest znacznie szersze? Otóż gdyby scharakteryzować pojęcie multimediów w jak najprostszy sposób, należy powiedzieć, że jest to tworzenie przekazu medialnego za pomocą kilku form naraz. Mamy więc do czynienia z takimi elementami jak dźwięk, grafikę, tekst czy też animację wideo. Pojęcie być może nieco z pozoru niejasne, ale chodzi po prostu o przekaz telewizyjny, internetowy, jak również gry wideo na konsolę. Tak naprawdę jednak te ostatnie również wykorzystują przecież taki nośnik jak telewizor lub ekran komputera. Multimedia są po prostu jednoczesnym przekazem w różnych formach. Oczywiście stykamy się z nimi na co dzień i niewielu jest dzisiaj ludzi, którzy każdego dnia z nich nie korzystają. Współcześnie do form multimedialnych możemy również zaliczyć interaktywne metody przekazu. Można więc powiedzieć, że multimedia są coraz bardziej bogate.